TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň infokommunikasiýa başlangyç hünär okuw mekdebi

Başlangyç hünär okuw mekdebi okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň infokommunikasiýa başlangyç hünär okuw mekdebi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan”...