TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Kakageldi Seýitmuhammedow we Türkmenistanyň at gazanan artisti Zylyha (Züleýha) Kakaýewa.

Türkmen Ýyldyzlary Ata Watanda: Siziň Ýyldyzyňyz kim?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň meşhur sungat wekilleri Ata Watanda. Ýurdumyzyň meşhur ýyldyzlary bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty ýörite söhbetdeşlikler gurnady. Ýyldyzlarymyz biziň redaksiýamyza gelip, özleriniň sungat...