TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi

Kandidatlyk:Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty

Ata Watan Eserleri
 TÜRKMENISTANYŇ SPORT WE ÝAŞLAR SYÝASATY MINISTRLIGI       Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri...

Bezeg işleri boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek zalynyň bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş...

Suwda ýüzmek: halkara ýaryşdan 7 medal

Türkmenistanly suwda ýüzüjiler 12 ― 17-nji aprel aralygynda Daşkent şäherinde geçirilen Özbegistanyň açyk çempionatynda medallaryň 7-sini gazandylar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýtynyň...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy geçiriler

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebiniň hem-de “Atavatan Türkmenistan” halkara...

30-njy Aprelde Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy geçiriler

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebiniň hem-de “Atavatan Türkmenistan” halkara...