TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasy

Owganystanyň Söwda we maýa goýum edarasynyň başlygynyň Aşgabada sapary

2023-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň ýygnagy geçirildi. Türkmen tarapyna Söwda-senagat edarasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýolbaşçylary...

Türkmen-fransuz işewürlik duşuşyklary

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda paýtagtymyza gelen Fransiýa Respublikasynyň Telekeçiler assosiasiýasynyň, iri halkara we fransuz kompaniýalarynyň agzalaryndan ybarat wekiliýetiň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda...