TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilen gününden bäri onuň agzalarynyň sany 27 müňden geçdi; döwletimiz tarapyndan döredilýän giň mümkinçilikleriň netijesinde

Türkmen telekeçileri: sanlar we maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Şu gün öz işine başlan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi dowam edýär. Ýurduň altyn gaznasyna öwrülen...