TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçilik ministrligi

Ses we ýylylyk saklaýjy serişdeler öndüriler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşlerine bagyşlanan meseleleriň giň toplumyna hem-de resminamalar seredildi. Mejlisiň barşynda Balkan welaýatynyň...