TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine “COVID-19” ýokanjyna garşy sanjym edilen adamlaryň elektron sanawyny döretmekde kömek edýär.

Türkmenistanda sanjym edilenleriň elektron sanawy düzüler

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) goldawy bilen, Russiýanyň Halkara Ösüş Bilermenleri maksatnamasynyň çäginde bilermen Anatoliý Lawrow, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine “COVID-19”...