TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşigiň möhleti uzladylýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen BÄSLEŞIGIŇ möhletini uzaldýar. Lot № 29 — Aşgabat şäher...

Bäsleşik: lukmançylyk enjamlaryny satyn almak

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Lot № 37 — S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkezi...

Lukmançylyk sarp ediş serişdeleri üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi....

Awaza myhmanlary garşylar

Ata Watan Eserleri
Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda 14-nji maýda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, şeýle hem Keselleriň...

Türkmenistana COVID-19 ýokanjyna garşy “СоrоnаVас” sanjymy geldi

Baş Redaktor
Türkmenistana Hytaýyň COVID-19  ýokanjyma garşy «СоrоnаVас» sanjymynyň uly tapgyry geldi. Bu barada Orient neşiri habar berýär. «СоrоnаVас» sanjymy «Sinovас» kompaniýasy tarapyndan öndürilýär. Hytaýda öndürilip, ýurdumyza...

Türkmenistan bilen Ysraýylyň saglyk ulgamynda hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 26-njy aprelinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow bilen Ysraýyl Döwletiniň Saglygy goraýyş ministri Ýuliý Edelşteýniň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly...

Bäsleşik: lukmançylyk enjamlaryny satyn almak

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Lot...

Harytlary satyn almak boýunça bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Lot...

“Ýyly suw” şypahanasy

Baş Redaktor
Döredilen senesi: 2009-njy ýylda 80 orunlyk  we 2011-nji ýylda  200 orunlyk täze bina guruldy. Salgysy: Ahal welaýatynyň Bäherden etraby “Ýyly suw” şypahanasy. Iş telefony:  800-131-2-38-51...

«Awaza» şypahanasy: Deňziň şypaly mekany

Baş Redaktor
«Awaza» şypahanasy barada Umumy maglumatlar: Ýerleşýän ýeri: Balkan welaýatynyň Awaza etrabynda Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýär «Awaza» şypahanasyny bilen  habarlaşmak üçin telefon belgileri: 8-00-243-5-78-19, 8-00-243-5-78-20, e-mail:...