TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri

Göwreliligiň emeli usul bilen aýrylmagynyň Tertibi tassyklanyldy

Baş Redaktor
Göwreliligiň emeli usul bilen aýrylmagynyň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2022-nji ýylyň 17-nji martynda çykaran 108 belgili Buýrugy bilen...

Saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna goşmaça hak tölemek

vepa
Saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna goşmaça hak tölemegiň Tertiplerini tassyklamak barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň Buýrugy kabul edildi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş...

Keselleriň öňüni almak boýunça wagtlaýyn hökmany çäreler girizildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2020-nji ýylyň 17-nji awgustynda çykaran 237 belgili buýrugy bilen ilatyň arasynda keselleriň öňüni almak boýunça wagtlaýyn hökmany çäreler...

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen duşuşyk

BMG-niň Aşgabatdaky edarasynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň saglygy goraýyş ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň sanly wideoaragtanşyk ulgamy...