Tag : Türkmenistanyň Prezidentiniň

BIZNES

Eksportda sertifikatlaşdyrmak aradan aýryldy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Şonda «Eksport edilmegi bilen bagly Türkmenistanyň gümrük çäginden daşyna çykarylanda sertifikatlaşdyrylmaga degişli...