TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlary bellige alyndy

Dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlary bellige alyndy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 46-njy maddasyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça dalaşgär hödürleýän raýatlaryň teklipçi toparlarynyň 6-sy Merkezi saýlaw toparynda bellige...