Tag : Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda

JEMGYÝET

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine hem seredildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň parlament wekiliýeti Azerbaýjanda gepleşikler geçirdi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti Goşulyşmazlyk Hereketiniň Parlament torunyň duşuşygyna gatnaşmak üçin Azerbaýjanda saparda boldular. Türkmenistanyň wekiliýeti Bakuda...
JEMGYÝET

«Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly ady döredildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly ady döredildi. Bu hormatly Düzgünnamasy we onuň döşe dakylýan nyşanynyň Ýazgysyny tassyklanyldy....