TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumy

Melebaş – ýylyň iň owadan ahalteke bedewi

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda guralan baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň...

2021: “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” saýlandy

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy bilelikde bellenilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralarda däbe öwrülen Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli...

Akhanyň taýyna Aşgabat ady dakyldy

Hormatly Prezidentimiz behişdi bedewler bilen didarlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna geldi. Milli Liderimize ady rowaýata öwrülen Akhan atly bedewiň ilkinji at taýynyň dünýä...

Döwlet Baştutanymyz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Baş Redaktor
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, behişdi bedewleri bilen didarlaşdy. Milli Liderimiz Şapolat atly bedewi athanadan çykaryp, onuň bilen birsellem gezim etdi. Bu...

Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şu gün zähmet rugsadynda bolýan döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjy bolan behişdi bedewler bilen didarlaşdy. …Milli Liderimiz...

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna dabaralar

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy....