TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilip

Türkmenistanda täze kanunlar kabul edildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi tarapyndan kabul edilen hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahaty tarapyndan tassyklanan, Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilip, türkmen metbugatynda neşir edilen kanunlary size...