TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berer

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän goňşuçylyk gatnaşyklaryndan we ynsanperwerlik däp-dessurlaryndan ugur alyp, goňşy Owganystana ykdysady, durmuş hem ynsanperwer ugurlarynda ýardam hem-de hemmetaraplaýyn goldaw bermek babatynda alyp...

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2019-njy ýylyň 5 — 25-nji awgusty aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 160 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek...