TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Ysraýylyň ilçihanasynyň açylyş dabarasy

Ysraýylyň daşary işler ministri Türkmenistanda saparda bolar

Ata Watan Eserleri
Ysraýyl Döwletiniň daşary işler ministri Eli Koen häzirki wagtda Azerbaýjan Respublikasynda saparda bolýar we bu ýerde birnäçe gepleşikler geçirýär. Şu gün agşam Ysraýylyň daşary syýasat...