TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Türkmenistanyň Nebiti we Gazy

Halkara maslahat: Türkmenistan global gaz bazarynyň möhüm ýurdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahaty öz işine başlady. “Türkmengaz”  hem-de “Türkmennebit” döwlet...

SOCAR ýurdymyzda alnyp barylýan işlere üstünlik arzuw edýär

vepa
Aşgabat şäherinde geçirilen “Türkmenistanyň Nebiti we Gazy - 2019” atly 24-nji halkara maslahaty mynasybetli sergä gatnaşan “SOCAR” şereketiniň uly inŽeneri Emin Alikberow şeýle diýdi:...