TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumy

Ýapon kompaniýasyndan Türkmenistana uly gyzyklanma

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Ind. Ltd» kompaniýasynyň prezidenti T. Watanabe bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo duşuşyk boýunça gepleşikler geçirildi....

Onlaýn Sergi Ata Watanymyz barada maglumat berýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn sergi hereket edip başlady. https://neutrality.gov.tm/online-exhibition/ salgysyndan onlaýn zyýaratçylaryny kabul edýän sergi birnäçe onlaýn pawilýonlardan ybarat. Onlaýn sergide,...

Türkmenistanda ýene bir gazet elektron görnüşde

Ata Watan Eserleri
«Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýat bermeginde ilkinji sany mundan 9 ýyl ozal okyjylar köpçüligine ýetirilen «Nebit-gaz» gazeti hem indi PDF görnüşinde elýeterli edildi. Kagyz nusgasy 1...

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna dabaralar

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy....