TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli guraljak giň möçberli serginiň geçirilmegine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Garaşsyzlyga bagyşlanyp sergi guralar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli guraljak giň möçberli serginiň geçirilmegine görülýän...