TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary

Türkmenistanyň we Gruziýanyň daşary işler ministrleri duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Gruziýanyň daşary işler ministri Ilia Darçiaşwiliniň arasynda duşuşyk geçirildi. Gruzin metbugatyndaky habar görä, Gruziýanyň...

Eýranyň Prezidenti Hazar sammitine çagyryldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hossein Amirabdollahian bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Eýranyň metbugat...

Türkmenistan-BMG: hyzmatdaşlyk gatnaşyklary giňeldilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary, BMG-niň durnukly ösüş boýunça Toparynyň başlygy Amina Jeýn Mohammed bilen duşuşygy...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa resmi sapary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.Lawrow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň...

Türkmenistan bilen Russiýa söwda dolanyşygyny artdyrar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk bilen duşuşygy...

Ministrler Kabinetiniň täze düzüminiň agzalarynyň terjimehallary

Ata Watan Eserleri
Muhammetguly Atamuhammedowiç MUHAMMEDOW 1981-nji ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäherinde doguldy. Ýokary bilimli. 2003-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Gazi uniwersitetini ykdysatçy-dolandyryjy hünäri boýunça tamamlady. 2004...

TOPH gaz geçirijisi boýunça bilelikdäki hereketler işjeňleşdiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Yslamabat şäherinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi bilen...

Türkmenistanyň we Pakistanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Şu gün, 18-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Pakistan Yslam Respublikasynyň...

Türkmenistanyň we Günorta Koreýanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministri Çon Yý-ýonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Gepleşigiň barşynda...