TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy

Daşary işler ministrleri : Üçtaraplaýyn duşuşyk başlaýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, we Türkiýäniň arasynda geçirilýän döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn Sammitiniň çäklerinde 3 doganlyk ýurtlaryň Daşary işler ministrler derejesindäki duşuşygy başlaýar. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän...

Türkmen-eýran söwda gatnaşyklary berkidilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şäher gurluşyk ministri Mohammad Eslaminiň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk...

Ýedi aýda Türkmenistanda içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy

Türkmenistanda şu ýylyň ýedi aýynda jemi içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy ― diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow 14-nji awgustda geçirilen hökümet mejlisinde...

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda paýtagtymyzy...