TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TÜRKMENISTANYÑ MILLI ÝYGYNDYSY:

Türkmenistan futbol duşuşyklaryny Koreýa Respublikasynda oýnar

2022-nji ýylda Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda çykyş edýän futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň galan duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşinde geçirilip, ony Koreýa Respublikasy kabul eder....

Türkmenistan Aziýanyň Kubogynda

vepa
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy ikinji gezek Aziýanyň Kubogyny eýelemek ugrundaky halkara ýaryşa gatnaşýar. “F” toparçada çykyş edýän milli ýygyndymyzyň garşydaşlary Ýaponiýanyň, Özbegistanyň hem-de Omanyň...