TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Bu barada Daşary işler ministrliginiň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Bu barada Daşary işler ministrliginiň resmi...