TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy

Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň arasynda şu gün geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda parlamentara gatnaşyklaryň ileri tutulýan...

ÝHHG-niň Baş sekretaryndan saglyk ulgamyna ýokary baha

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Baş sekretary T.Greminger bilen wideokonferensiýa görnüşinde duşuşygy geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň we ÝHHG-niň özarahereketleriniň iş ýüzündäki...