TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Maşgala kodeksi

Nika bozulandan soňra çaga bilen onuň ýakynlarynyň gatnaşyk saklamaga bolan hukugy barada

Ata Watan Eserleri
Atasynyň we enesiniň, babasynyň we mamasynyň, doganlarynyň, şeýle hem beýleki garyndaşlarynyň çaga bilen gatnaşyk saklamaga hukuklary barmy? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda...

Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler giriziler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygynda ýaş nesli mynasyp terbiýelemegiň üstünlikleriň girewi bolup durýandygyny nygtap, maşgala gymmatlyklaryna aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi....