Tag : Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde 26-njy noýabrda döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigi habar berildi.

JEMGYÝET

Türkmenistanda nobatdaky hususylaşdyrma ädimi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde 26-njy noýabrda döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigi habar berildi. Bu barada ýurdumyzyň metbugat gazetlerinde degişli bildiriş çap...