TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri

Türkmenistan bilen Bütindünýä banky karz ylalaşygyna gol çekişdi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow bilen Bütindünýä bankynyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy Ýan Peter Oltersiň we Merkezi...

Türkmenistan bilen Bütindünýä Bankynyň hyzmatdaşlygy ösdürilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan bilen Bütindünýä Bankynyň arasynda özara gyzyklanma bildirilýän maksatnamalar we taslamalar boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen wideoaragatnayk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň...

Halkara guramasy bilen onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň DIM-de Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň Global aragatnaşyklar sekretariatynyň Ýewraziýa müdiriýetiniň başlygy William Tompsonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen onlaýn görnüşinde duşuşyk...

Halkara pul gaznasy (IMF): Sanly wideoaragatnaşyk arkaly gepleşik

Dr.Döwran Orazgylyjov
2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde BMG-niň Aşgabatdaky edara binasynda Halkara pul gaznasynyň Türkmenistan boýunça ýolbaşçysy Natalia Tamirisa bilen sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyna...