TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy

Şan-şöhraty dünýä dolan alabaý

Baş Redaktor
Türkmen halkynyň iň bir naýbaşy gymmatlyklarynyň biri hem türkmeniň alabaý itidir. Alabaý itleriniň sanyny artdyrmakda alnyp barylýan işler günsaýyn artýar we bu türkmen halkyny guwandyrýar,...

Okuwçy gyzlar ýol hereketiniň düzgünleri boýunça bäsleşdi

Ýakynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň Çagalar awtoşäherçesinde Aşgabat şäheriniň orta mekdeplerinde bilim alýan okuwçy gyzlaryň arasynda ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanan «Ýollarymyz...

Türkmen metbugatynda-23.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH). 2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Türkmen ta¬lyp¬la¬rynyň üs¬tünli¬gi», Sona Durdyýewa....

Türkmen metbugatynda-05.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar:«Taryhy çözgütler kabul edildi – şäherleri, täze obalary gurýarys», (TDH). «Türkmenistan – ÝB: gülläp ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk», (TDH). «Hazar deňzi: durnukly...

Türkmen metbugatynda- 26.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH)....

Türkmen metbugatynda-15.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar: «Täze önümleriň hyrydary ýetik». Hojaberdi Baýramow. Bu makalada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Batly gadam» hususy kärhanasynyň işleri...

Bäsleşik :Terbiýe-düzgün-nyzamyň gözbaşy

vepa
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de «Nesil» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde serhetçi serkerdeleriň arasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet...