TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň logistika merkeziniň açylmagy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary

Türkmenistan Astrahanda logistika merkezi açar

Bu babatda ylalaşyk Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatynyň gubernatory Igor Babuşkiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Aşgabada amala aşyran saparynyň çäklerinde gazanyldy. Bu barada Astrahan welaýatynyň “www.astrobl.ru” resmi saýtynda...