TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topary

Şypahanalarda saglygyny dikeltmegiň tertibi

Baş Redaktor
“Awaza” şypahanasyndan daşgary beýleki şypahanada saglygyny dikeltmegi üçin raýata ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýünden berilýän şypahana depderçesi hem-de saglyk ýagdaýy barada kepilnama zerurdyr. Bu barada...

Koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin Türkmenistanyň çäreleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde «Awaza» kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň...