TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji 56-njy 72-nji we 83-nji maddalaryna

Türkmen metbugatynda 26.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi», (TDH). 2. Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de...