TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň kanunçylygy

Beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş hereketlerine gatnaşanlar üçin ýeňillikler

Ata Watan Eserleri
Beýleki döwletleriň çäklerinde bolan söweş hereketlerine gatnaşanlara nähili ýeňillikler berilýär? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,  2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete...

Işde galmak üçin artykmaç hukuklar barada maglumat

Işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagynda işgärlere işde galmak üçin artykmaç hukuklar kime berilýär? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä, 2009-njy...