TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Kabul şäherindäki ilçihanasy hem-de Hyrat we Mazari-Şerifdäki Baş konsullygy kadaly işini dowam etdirýär.

Türkmenistan: Owganystandaky ilçihanamyz işleýär

Ata Watan Eserleri
Owganystandaky häzirki içeri syýasat wakalary bilen baglylykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär, ýagny Türkmenistanyň Kabuldaky Ilçihanasy we ýurduň Hyratdaky hem-de Mazari-Şerifdäki Baş konsullyklary adaty...