TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy

Hususy awtoulaglarda agyz burun örtükleri zerur däl

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy, raýatlara hususy awtoulaglarda agyz burun örtüklerini dakynmak zerurlygynyň ýokdugy duýdurýar. Has dogrusy, agyz-burun örtügi: Türkmenistanyň döwlet serhediniň...

Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy :Ulaglaryň ortaça tizligi anyklanýar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy tarapyndan berilen  bildiriş “Türkmenistan” gazetinde neşir edildi. Şol bildirişde iki nokadyň arasynda geçilen ýoluň hasaba alynmagy bilen,...