TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri
Pasport we nusgasy (25-45 ýaş suratlary hökman) Sürüjilik synag ýazmajy Lukman barlaglarynyň kepilnamasy (083 görnüşli lukmançylyk kepilnama) Arakhorlygyň we Ruhy keselleriň öňüni alyş merkezinden kepilnama...

Awtoulaglary fiziki şahslar tarapyndan satmak-satyn almak amalyny ýerine ýetirmegiň tertibi.

Ata Watan Eserleri
Satmak – satyn almak şertnamasyny ýazdyrmazdan öň: Awtoulagy Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýlaryny anyklaýyş merkezinden ýa-da onuň ýerlerdäki nokatlaryndan awtoulagy gözden geçirmeli. Awtoulagy satýan raýatyň awtoulagyň bellige...

Sürüjiler we pyýadalar üçin sms-habarnamasy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik gullugy “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryna şeýle hem sürüjilerine we pyýadalaryna ýol hereketinde ünsli bolmak...

AFK halkara ýaryşlar barada netijä geldi

Baş Redaktor
Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň düýn onlaýn arkaly geçirilen mejlisinde futbol we futzal boýunça käbir yklym ýaryşlarynyň ykbaly barada belli bir netijä gelindi. Ilki...

PÝGG-niň wekili täze düzgünler barada maglumat berdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň 4-nji bölüminiň uly gözegçisi, polisiýanyň kapitany Döwran Annamyradow köçe-ýol hereketiniň düzgünleri babatynda gullugyň durmuşa geçiren täzelikleri barada «Türkmenistan»...

Hakberdi Hudaýberdiýew: Zehin bilen zähmet sazlaşanda…

vepa
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat merkeziniň medeniýet bölüminiň reŽissýory, halypa kompozitor, sazanda Hakberdi Hudaýberdiýewe «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly at dakylanda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda halypa-şägirtlik...

Türkmen metbugatynda-20.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana sa¬pary tamamlandy», (TDH)....