TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy

Aşgabatda halkara media forumy geçiriler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara media forumy geçiriler. 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda geçiriljek media forumyna dünýäniň onlarça döwletinden ýüzlerçe metbugat wekiliniň onlaýn...

Konstitusiýa we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda bellenip geçiljek Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we...