Tag : Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli

ATAWATAN ESERLERİ

Bäsleşigimiz Türkmen metbugatynda: Ata Watan Eserleri

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com    saýty tarapyndan  geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň täze tapgyrynyň  yglan edilmegine taýýarlyk görülýän döwründe bäsleşigimiz barada Türkmen metbugatynda habarlar çykmaga...
ATAWATAN ESERLERİ

Täze döredijilik bäsleşigi ýakynda yglan ediler

Baş Redaktor
Döredijilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda giň okyjylar köpçüliginde hem gyzyklanma döredip başlan “Ata Watan Eserleri”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyry ýakynda yglan ediler. “Atavatan Türkmenistan”...
ATAWATAN ESERLERİ

Ýeňijilere jemi 10.500 Türk lirasy: Döredijilik bäsleşigi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigine hödürlenen eserleri saýtymyza ýerleşdirmäge dowam edýäris. Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri Siz  “Atawatan Eserleri”...
ATAWATAN ESERLERİ

Türkmenistanly sungat işgäri Çynara ýeňijilere öz kitabyny sowgat berýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanly sungat işgäri we häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda bilim alýan we sungat kärini dowam etdirýän Çynara Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýeti bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com...