TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna

«Ýylyň türkmen edermen alabaýy» bäsleşigi

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Türkmen alabaý itleri» hojalyk jemgyýetinde «Ýylyň türkmen edermen alabaýy» atly halkara bäsleşigiň ikinji tapgyry geçirildi. Oňa bäsleşigiň birinji tapgyryna gatnaşan...