Tag : Türkmenistanyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

DÜNÝÄ

Türkmenistan bilen Halkara elektroaragatnaşyk birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk ösdüriler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Milli Liderimiziň durmuşa...