TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gurbannbazar Ezizow (Doglan gününiň 75 ýyllygyna)

Medeniýet bilen ykbaldaş ömür :Bägül Nurmyradowa

Baş Redaktor
 Men dünýäniň ýadynda galýan ynsan ömürleri barada pikire çümenimde, näme üçindir, “Ömür arabasy” atly liriki eserimden şeýle ýazgylar aňymda janlandy: “Dünýä   hiç tükenmez äpet bir...