TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gözel Şagulyýewanyň 2015-2018-nji ýyllarda döreden eserleri)

Medeniýet bilen ykbaldaş ömür :Bägül Nurmyradowa

Baş Redaktor
 Men dünýäniň ýadynda galýan ynsan ömürleri barada pikire çümenimde, näme üçindir, “Ömür arabasy” atly liriki eserimden şeýle ýazgylar aňymda janlandy: “Dünýä   hiç tükenmez äpet bir...