TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Baýram Jütdiýew

“Ýakymly Ýatlamalar” sahypasy hereket edip başlady

Baş Redaktor
Sungat we edebiýat ulgamynyň meşhur wekilleri baradaky “ýakymly ýatlamalary” okyjylara ýetirýän täze sahypamyz bolan “Ýakymly Ýatlamalar” sahypasy hereket edip başlady. Esasan hem ýazyjy Akgül Saparowanyň...

Baýram Jütdiýew: Watan waspy senasy

Ata Watan Eserleri
Arada hal ýagdaýyny sorap, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Baýram Jütdiýewe jaň etdim. Ol saglyk-amanlyk soraşdy-da: — Jigim, 1958-nji ýylda «Edebiýat we sungat» gazetinde ilkinji goşgym çap...