TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň halk artisti Ýagşymyrat Akyýew bilen ilkinji gezek söhbetdeşlik taýýarlamaly bolanymda ir bilen ýola düşdüm

Ýagşymyrat Akyýew: ýagşy agaly ýatlamalar

Ata Watan Eserleri
 Türkmenistanyň halk artisti Ýagşymyrat Akyýew bilen ilkinji gezek söhbetdeşlik taýýarlamaly bolanymda ir bilen ýola düşdüm. Işgär gelinleriň biri: — Nirä? — diýip sorady. — Teatra....