TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň halk artisti Ilmyrat Bekmiýew

 Ilmyrat Bekmiýew:kino sungaty ömrüniň manysy

Ata Watan Eserleri
Durmuş hem zähmet tejribesi ýetik halypalardan öwrenere zat kän. Olar durşy bilen hazyna. Şonuň üçin boşrak wagt tapsam olary diňlemek adaty endigime öwrüldi. Başardygymdan olaryň...