TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly senesi mynasybetli dabaralar lazer şüweleňi

Garaşsyzlyk baýramy: asmandaky öwüşginli pursatlar

27-nji sentýabryň agşamyn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllygynyň hormatyna dabaralar paýtagtymyzyň günorta böleginde — Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada konsert bilen...