TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy

Samsunda medeni çäre : Garaşsyzlyk baýramy

Baş Redaktor
Türkiýäniň Samsun şäheriniň “Ondokuz Maý” Uniwersitetinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli medeni çäre geçirildi. Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan berilen maglumata görä, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly...

ABŞ-nyň Albukerke şäheri bilen doganlaşan şäher: Aşgabat

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň 25-nji maýyny Albukerke şäherinde şanly 140 ýyllygyny belleýän «Doganlaşan Aşgabat şäheriniň güni» diýlip yglan edilmegi mynasybetli...

Ählihalka bag ekmek dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 20-nji martynda Milli bahar baýramy-Halkara Nowruz gününiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ählihalk bag ekmek...