TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna» atly ýubileý medaly

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Baş Redaktor
Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen halkyň...