TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Eýrandaky baş konsullygy halkara Nowruz baýramçylygyna bagyşlanyp geçirilen medeni çäreler toplumyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Eýrandaky baş konsullygy Nowruz baýramçylygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublkasyndaky (Maşat ş.) Baş konsullygy Eýran tarapynyň çakylygy boýunça Horasan Rezawi welaýatynyň çägindäki Abulkasym Ferdöwsiniň ýadygärlik toplumynda Owganystanyň, Täjigistanyň konsullyklary we bu...