TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň

Türkmen-katar işewürlik gatnaşyklary ösdüriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Katar Döwletiniň Söwda-senagat edarasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi.  Türkmen tarapyndan wideoarkaly maslahata Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy, «Türkmengaz»...

Halkalaýyn energo ulgamyň taslamasy durmuşa geçirilýär

Baş Redaktor
Ýurdumyzda halkalaýyn energo ulgamyň taslamasy durmuşa geçirilýär. Bellenilişi ýaly, bu taslamany maliýeleşdirmek maksady bilen Ahal-Balkan we Balkan-Daşoguz ýokary woltly howa elektrik geçirijisiniň hem-de podstansiýalaryň gurluşygyny...