Tag : Türkmenistanyň durmuş-ykdysady syýasaty

Ykdysady özgertmeleriň netijeleri

Baş Redaktor
“Milli ykdysadyýeti özgertmegiň döwrebap ugry”  baradaky seljermämize dowam edýäris. Bilşimiz ýaly, ykdysady özgertmeleriň netijelerini, ykdysady ösüşi hasaplamak makroykdysady görkezijiler bilen alamatlandyrylýar. JIÖ, maýa goýum mukdary,...